torsdag 3. april 2008

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i barnehage:

Barna i barnehagen skal få muligheten til å påvirke sin egen hverdag. Påvirkningsgraden kommer an på alder og modningsnivå. De kan f.eks få være med å bestemme hva de skal gjøre i løpet av en uke, være med på å lage en ukeplan. Ved å oppmuntre barn til å si sine meninger og tanker, og anerkjenner disse gir du barnet mulighet til medvirkning og barnet vil også oppleve å bli hørt.
Ved at du lar barna delta lager du en god relasjon mellom deg og barna og dette vil skape tillit og en positiv samhandling.
Eksempel: Tirsdager er Bestegård barnehages turdag. Før pleide de å gå til forskjellige steder i nærmiljøet, men nå de siste månedene har de kun gått inn i skogen. Ole syntes at skogen er veldig fin, men han savner å se alle de andre stedene de pleide å gå. Ole er en litt sjenert gutt, så han tørr ikke si ifra. Isteden er han alltid litt sur og grinete på tirsdager. En dag har de en vikar, Lisa, som skal arrangere turen. På mandagen spør hun hele barnegruppen som skal på tur om de har noen ønsker om hvor de vil. Hun sier at hvis de ikke tørr å si det høyt, kan de prøve å tegne stedet, også kan hun komme rundt og se på tegningene etterpå. Alle barna setter i gang med å tegne. De tegner stranden, nabogården, broer og mange av de andre stedene de pleide å gå før. Ole er en av de som tegner en strand. Lisa kommer bort til Ole og ser på tegningen hans. Hun spør om han har vært på den stranden før, og ja, det har han. Lisa sier at det er flere av de andre barna som også har tegnet stranden.
Etter en stund samler Lisa inn alle tegningene og ser over dem. Hun teller det stedet som har flest tegninger av seg og sier: Det er flest tegninger av stranden her, så da tar vi turen ned ditt i morgen. Vil dere det? Alle barna jubler. Endelig skal de til et annet sted en skogen.


Brukermedvirkning i skolen:

Som skolebarn føler barna ofte at det kun er de voksne som bestemmer. De bestemmer når det er friminutt, hva som skal gjøres og hva som er lov og ikke er lov. Barna kan derfor lett føle at de ikke blir hørt og at de ikke får bidra. Men ved å la barna være med å bestemme ting som skal skje på skolen, vil barna bli mer konsentrerte, dette var jo det de selv ville, og de vil føle at deres meninger har noe å si og at når de sier det de mener, vil de bli hørt og tatt på alvor.
Eksempel: Karoline går på en gammel og sliten skole. Veggene er grå og kjedelige og de har ingen gardiner foran vinduene. Skolen har nettopp fått noen penger av staten slik at de kan pusse opp skolen litt. Klassen til Karoline skal male veggene og lage noen nye gardiner. En dag gir læreren ut et ark til hver. Han sier at dette er en undersøkelse, her skal elevene skrive hvilken farge de ønsker å ha på veggene og hvordan gardiner de skal få. Tenk så gøy å få være med å bestemme hvordan skolen skal se ut tenker Karoline mens hun skriver ned hvilken farge hun ønsker på veggene. Karoline sin yndlingsfarge er egentlig rosa, men siden det både går gutter og jenter i klassen hennes tenkte hun at kanskje grønn var en fin farge som passer til alle. Hun har også hørt at grønn er en avslappende farge og den gjør visst folk mer kreative. Gardinene ville hun ha hvite. Da virker alt så mye renere tenker hun. Læreren samler inn alles ideer.
De hører ikke noe mer om maling og gardiner, så hele klassen blir litt sure over dette. De trodde at endelig skulle de få være med å bestemme noe. De maser på læreren, men han snakker det alltid bare bort.
Uken etter er det vinterferie. Hele skolen er tom.
Da første skoledag etter ferien begynner kommer klassen til Karoline inn i et grønt klasserom med hvite gardiner. Læreren smiler og sier at det skulle være en overraskelse. Noen hadde kommet inn i ferien og malt klasserommet og hengt opp nye fine gardiner. Klasserommet hadde aldri sett bedre ut.


Brukermedvirkning i ungdomsklubb:

Når det gjelder ungdomsklubb har nok de rett på mer brukermedvirkning enn i barnehage og skole. Det er fordi dette er ungdommenes fritid. Det finnes flere måter å inkludere ungdommen på når det gjelder brukermedvirkning. To eksempler er spørreundersøkelse/brukerundersøkelse eller allmøte/styremøte. Hvis man velger spørreundersøkelse kan man dele ut et ark, eller sende en email rundt hvor man spør hva ungdom ønsker å gjøre/delta på. Her kan man sette opp eksempler, men det er vanskeligere å få gitt tilbakemeldinger og begrunnelser på avgjørelser som blir tatt.
Eller man kan velge å ha allmøte. Her kan de som ønsker komme med sine forslag foran alle som ønsker å delta. Her kan de få respons med en gang hvis ideen er god, eller ikke går an å gjennomføre av forskjellige årsaker. Men det som er litt negativt med dette er at det ikke er alle som tør stå foran en gruppe mennesker og si sin mening. Da kan kanskje en brukerundersøkelse være bedre for den sjenerte.

Ingen kommentarer: