onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenkning


Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring.
1. Hva betyr det?
Samfunnet er i forandring hele tiden. Dette er fordi verden er "mindre" nå enn det den var før. Vi har også mange nye hjelpemidler som hjelper oss til å finne den informasjonen vi ønsker. Internett, TV, fly osv. Det er ikke noe problem å reise fra f.eks Norge til Australia. Det tar deg noen timer på et fly. Før tok det mange måneder. Folk flytter også mye mer nå, så vi får nye kulturer og holdninger inn i landet. Dette er noen eksempler på hva som påvirker samfunnets endring.
2. Lag en liste over ting som har endret seg siden du var liten.
- Da jeg var liten var det ikke vanlig å ha mobil før man var voksen, men nå har alle det. Mange også før de begynner på barneskolen.
- Internettet har også utviklet seg veldig mye, nå har alle det.
- Moten har også forandret seg, men den forandrer seg ofte.
- Transport har også endret seg. Nå er det mer vanlig med kollektivtrafikk, men også flere har biler og andre framkomstmidler.

Hvilken konsekvenser mener du disse samfunnsendringene har å si for oppveksten og sosialiseringen av barn og unge?

Ingen kommentarer: