onsdag 27. februar 2008

Grupper


Grupper:
Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

En person med god sosial kompetanse har disse ferdighetene:
Empati og rolletaking: Empati betyr å kunne leve seg inn i andres følelser og situasjoner. Ved å utvikle barnas empati vil det være med å forebygge vold og mobbing.
Prososial atferd: Prososial atferd er en atferd som er veldig positiv. De som har den ferdigheten gir mye ros, har godt utviklet empati og de er flinke til å dele med andre.
Samarbeidsferdigheter: Det å kunne samarbeide er viktig i nesten alle situasjoner her i verden. En som er flink til å samarbeide er flink til å lytte, hjelpe, dele, følge regler og beskjeder. Det er viktig at man kan samarbeide både med voksne og barn.
Selvkontroll: Det å ta kontroll over seg selv er veldig viktig, det å ikke bare si masse greier som ikke passer inn i en situasjon, ikke forstyrre andre ved å gå på do midt i timen, rekke opp hånden i timen når du skal si noe, ikke avbryte andre osv. En må også kunne se an en situasjon på hvordan man skal reagere emosjonelt. Om man skal begynne å diskutere, om man skal bli sint, om man skal le osv.
Selvhevdelse: Hvordan vi viser oss selv og våre meninger. Dette er viktig å lære slik at man klarer å stå for sine egne meninger og ikke gi etter for gruppepress. Ved å fremme selvhevdelsen blir barna flinkere til å uttrykke sine meninger på en god måte slik at man får sagt det man skal, at det ikke skjer misforståelser og slik at man ikke sårer andre bare ved å si en mening.
Ansvarlighet: Dette er en egenskap som er veldig viktig. Det at barna lærer å gjøre det de mener er riktig og også ta konsekvensene av disse handlingene. Ved å vise barn tillit lærer de mye om ansvarlighet og de vil lære om dette på en positiv måte, men det er viktig å ikke gi barna for store oppgaver som de ikke mestrer, da vil de ikke oppleve mestringsfølelse og kan bli redd for å ha ansvar senere i livet.
Lek, glede og humor: Lek er en viktig del av alle barns oppvekst. Her lærer de mange forskjellige ting, og de kan lære å skifte roller fort, f.eks være aktiv i leken og bestemme mye, til å være mer passiv og la andre bestemme mye. Etterhvert i leken vil barna slappe av og gi mer av seg selv. De vil ha glede og humor, noe som lek som oftest fører med seg.

Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt.
Da vi hadde POD prosjektet på skolen fungerte gruppen min godt. Den fungerte godt fordi alle fikk delta, alle fikk si sine meninger og ble respektert for dem. Ingen satt på siden og ikke gjorde noe, alle bidro. Vi ble enige om en formingsoppgave som var veldig morsom og som ingen av oss hadde prøvd før, så derfor var vi alle i den samme situasjonen og ingen hadde mer riktig en andre. Vi utfylte hverandre med ideer og vi bygget på hverandres kommentarer. Vi følte oss trygge på hverandre og vi opplevde mestringsfølelse. Vi gav hverandre ros og hadde en hyggelig tone oss i mellom, alle sa sine meninger på en god måte slik at ingen følte seg utstøtt eller fornærmet. Alle tok ansvar for å filme og komme igang og vi hadde det veldig morsomt med å gjennomføre denne oppgaven. Det var mye lek, glede og humor med.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
En arbeidsgruppe burde ha verdier og normer som gjør at de respekterer andre. Uansett bakgrunn. Dette er en ganske viktig ting syntes jeg fordi da vil alle bli inkludert, ingen vil føle seg mer verdt en andre, alle meninger og synspunkter vil komme fram. Og selv om det er noen uenigheter er det viktig at man respekterer andres meninger og ha såpass god selvkontroll og selvhevdelse at man ikke lar følelsene ta over, men heller fremme sin egen mening på en god måte. Ta ansvar og gjøre ting selv, ikke la alle andre gjøre noe mens du selv sitter der med mobilen i hånden osv. Men ikke gjør andres oppgaver som de har fått tildelt, eller sagt at de skal gjøre, da vil den personen føle seg mindre viktig og føle at hans/hennes meninger ikke teller like mye som alle de andres.

Ingen kommentarer: